Podmínka

 

1.    Obecná ustanovení

 

1.     Internetový obchod na Abc-autodiely.sk (dále jen "internetový obchod") provozuje společnost ADL, s. r. o., se sídlem Starozagorská 1383/6,
Košice-městská část sídliště KVP 040 23, IČ 51 921 405, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka č. 44584 / V (dále jen "provozovatel "nebo " prodávající"), bankovní spojení: FIO banka., no account: 2801491101/8330, IBAN: SK83 8330 0000 002801491101. Další údaje o prodávajícím důležité pro kontakt spotřebitele s prodávajícím jsou následující:
e-mail: info@abc-autodiely.sk
Tlo. č.: 0940 655 455

dozor: Slovenská obchodní inspekce (Soi) inspektorát Soi pro Košický kraj, se sídlem vratná 3, 040 01 Košice.

2.     Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují nákup a prodej zboží prostřednictvím obchodu, určují pravidla registrace a používání uživatelských účtů.

2.1             Právní vztahy Prodávajícího s kupujícím, které nejsou výslovně upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění zákona č. 22/2004 W. Z., o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 W. bvc z., o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 W. z., Ve znění zákona č. 250/2007 W. z., o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění zákona č. 102/2014 W.z,. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího a o změnách a doplňcích některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 391/2015 z. z., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2              Právní vztahy Prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.     Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními a dodacími podmínkami. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou rovněž závazné pro obě strany.

Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách, kde si zákazník (kupující) může přečíst a stáhnout svou aktuální verzi.

 

II.      Objednávka

1.     Prodávající uzavírá smlouvu resp. smlouvy (dále jen" smlouva") s kupujícím prostřednictvím objednávky kupujícího na :

a.      webové stránky: Abc-autodiely.sk

b.      e-mailem na adrese info@autodiely.sk

c.      telefonicky: 0940 655 455

2.     Objednávky zadané prostřednictvím internetového obchodu jsou přijímány nepřetržitě, 24 hodin denně. Objednávky vytvořené telefonicky a e-mailem jsou přijímány v pracovních dnech od 8: 00-16: 30. Objednávky zadané mimo pracovní dny (ve dnech volna) bude prodávající zpracovávat první pracovní den následující po dnech volna, ve kterých byla objednávka podána.

3.     Předmětem smlouvy je zboží uvedeno v objednávce a vybráno kupujícím z dostupné nabídky obchodu. Kupující může provést objednávku i bez registrace vlastního uživatelského účtu. Rozměry, barvy a další údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a dalších médiích jsou údaje založené na údajích výrobců a dodavatelů. Prodávající se zavazuje dodat svým zákazníkům pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

4.     Podmínkou pro splnění platnosti závazné elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je také návrhem kupní smlouvy. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky vyhotovené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení objednávky“). Potvrzení o doručení objednávky obsahuje informace o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, jméno a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o možné ceně, podmínkách, způsobu dodání zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, IČ, registrační číslo v obchodním rejstříku atd.).nebo jiné potřebné údaje. V případě potřeby mohou být veškeré další informace týkající se objednávky kupujícího zasílány na elektronickou adresu kupujícího a prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího za účelem vyřízení objednávky i telefonicky. Potvrzení o doručení obsahuje údaje o tom, že prodávající objednávku obdržel, nejedná se však o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

5.     Prodávající následně zašle na elektronickou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího přijata (dále jen "objednávka“).

6.     Kupní smlouva se uzavírá doručením přijetí objednávky kupujícímu v elektronické nebo písemné podobě.

7.     V jednotlivých, zejména dražších případech si prodávající kromě prvotního automatického potvrzení objednávky e-mailem vyhrazuje právo telefonicky potvrdit objednávku a zaplatit kupujícím finanční zálohu za uzavření smlouvy. V případě, že v době, kdy bylo zboží objednáno, došlo k významné změně kurzu cizí měny nebo změně dodávaného sortimentu dodavatelem, není prodávající schopen dodat zboží kupujícímu ve sjednané lhůtě nebo za sjednanou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího objednávku zrušit. Objednávku může kupující zrušit doručením e-mailem nebo telefonicky. V případě, že kupující nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím v přiměřené lhůtě nebo objednávku nezruší, je prodávající oprávněn odmítnout (nepřijmout) návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

8.     Podrobnější popis toho, jak má zákazník postupovat při vytváření objednávky, najde zákazník v zápatí FAQ-Často kladené otázky na webových stránkách prodávajícího.

9.     Pokud kupující objedná zboží telefonicky, informuje prodávajícího o všech údajích nezbytných pro provedení objednávky. V případě sjednání předmětu a podmínek nákupu zašle prodávající kupujícímu na e-mail kupujícího rekapitulaci objednávky. Tato zpráva je potvrzením uzavření smlouvy. Náklady na komunikaci při objednávce telefonicky nese kupující podle tarifu svého telefonního operátora.

10.  Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga nebo loga produktů slouží výhradně k prezentaci provozu prodejny. Jsou chráněny autorským právem a kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoli dále manipulovat.

11.  Zobrazení barevných odstínů závisí mimo jiné na kvalitě použitého monitoru. ostatní zobrazovací zařízení.

III. způsob doručení a dodací lhůta

1.     Dodací lhůta pro zboží, které je skladem, je do 2 pracovních dnů.

2.     Zboží je doručováno na adresu kupujícího prostřednictvím Slovenská pošta nebo kurýrní služba UPS. Kupující má možnost převzít objednávku osobně, a to prostřednictvím Zásilkový. Předpokládaný termín dodání zboží je uveden v nákupním košíku při výběru způsobu doručení.

3.     Dodávky objednaného zboží jsou realizovány podle dostupnosti produktů a provozních schopností prodávajícího v co nejkratším čase. Průměrná dodací lhůta objednaného zboží je v rozmezí 1-2 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

4.     V případě, že zboží v době zpracování objednávky (zaslání zboží kupujícímu)  stává se nedostupným, prodávající předem informuje Zákazníka e - mailem nebo telefonicky o změně dodací lhůty. V takovém případě má Zákazník možnost objednávku zrušit nebo upravit

5.     Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání a informuje kupujícího o    tato změna v původní dodací lhůtě.

6.     Pokud kupující provede objednávku na dobírku na 14: 00 v daný pracovní den, prodávající zašle objednané zboží ještě v daný den. Objednávky přijaté po 14: 00 (a o víkendech) jsou zpracovány až následující pracovní den.

7.     Při platbě přes PayPal, CardPay nebo bankovním převodem na účet prodávajícího ve FIO bance prodávající odkládá zaslání zboží kupujícímu do doby připsání kupní částky na bankovní účet prodávajícího.

8.     Zboží v hodnotě vyšší než 50 Jupiterů (slovy: padesát eur) v rámci jedné objednávky je dodáváno na náklady prodávajícího. V ostatních případech platí kupující částku za dodání (poštovné) uvedenou v rekapitulaci objednávky.

9.     Prodávající archivuje informace o uzavřených smlouvách na 3 roky. Kupující je oprávněn si tuto informaci vyžádat od prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen tuto informaci poskytnout kupujícímu do 14 dnů ode dne obdržení žádosti.

IV. cena zboží a způsoby platby

1.     Ceny zboží jsou uvedeny v Eur, včetně všech souvisejících daní a poplatků.

2.     Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zboží v obchodě, zavést nové zboží k prodeji, prohlásit a zrušit slevové akce nebo tyto propagační akce změnit, přičemž tyto změny nemají vliv na práva kupujícího vyplývající z odeslané objednávky nebo uzavřené smlouvy.

3.     Prodávající si vyhrazuje právo provádět typografické chyby a změny cen v případě změny směnných kurzů, v případě významného zvýšení inflace nebo v případě významných změn podmínek dodávek od výrobců a jiných dodavatelů zboží. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v případě změny ceny.

4.     Cena zboží nezahrnuje poštovné.

5.     Kupující má na výběr z následujících způsobů platby:

1.     Platba v hotovosti na poštovní nebo kurýrní službu v místě dodání( na dobírku) při jejím přijetí

2.     bankovním převodem na účet prodávajícího ve FIO bance

3.     přes PayPal přes PayPal účet. Při výběru tohoto způsobu platby se částka objednávky automaticky zvýší o pevný poplatek ve výši 2,9% z celkové částky objednávky. Částka je účtována společností Paypal za každou dokončenou transakci kartou přímo na webových stránkách banky.

6.     Kupní smlouva je uzavřena s podmínkou, že pokud kupující nezaplatí sjednanou kupní cenu prodávajícímu do 5 dnů od výzvy prodávajícího k převzetí zboží (při platbě bankovním převodem nebo Paypalem), smlouva se od počátku ruší, strany vrátí nebo nahradí veškeré přijaté plnění a prodávající nabývá právo s objednaným zbožím volně nakládat.

7.     Doklad o prodeji je faktura. K objednanému zboží přiloží kupující originál faktury. Faktura je k dispozici i po odeslání zásilky v elektronické podobě (Soubor PDF) přímo v uživatelském účtu zákazníka. Faktura slouží také jako dodací a záruční list.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1.     Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout (nepřijmout) návrh kupujícího na uzavření smlouvy, pokud kupující uvedl v objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje. V takovém případě prodávající neprodleně informuje kupujícího, aby se dohodl na dalším řešení objednávky. Ke každé objednávce přistupujeme individuálně se snahou maximálně vyjít kupujícímu vstříc.

2.     Kupující nepodnikatel / který nemá přidělené identifikační číslo / má podle zákona č. 102/2014 W. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího a o změně některých zákonů, dle 7, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží a dalších 14 dnů na zaslání zboží prodávajícímu od odstoupení od smlouvy. Kupující má právo vybalit a otestovat zboží v této lhůtě po převzetí obdobným způsobem jako obvykle při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro určení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

3.     Právo odstoupit od smlouvy může kupující uplatnit v listinné podobě nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči (e-mailem na adresu info@abc-autodiely.sk) spolu s daňovým dokladem / fakturou / číslem a číslem bankovního účtu. Za tímto účelem lze použít vzorový formulář pro stažení, který je k dispozici ke stažení NÍZKO. Lhůta pro odstoupení od smlouvy zůstává zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.     Kupující, který odstoupí od kupní smlouvy, je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží v případě, že vrátí zboží bez vad. (Kupující nese náklady na dopravu a riziko škody způsobené na zboží při přepravě zboží zpět Prodávajícímu. Kupní cena zboží je v případě takového odstoupení vrácena kupujícímu nejpozději do 14 dnů-ode dne obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným platebním prostředkem, jakým spotřebitel použil při původní transakci, na uvedené číslo bankovního účtu kupujícího (9 odst. 2 zákona. 102/2014).

5.     V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, ke kterému byl dar vázán, je povinností kupujícího vrátit zboží i s dárkem, který za dané zboží obdržel. V případě, že si kupující dárek ponechá, naúčtuje mu prodávající částku za dárek dle platného ceníku uvedeného na stránce eshopu. Hodnota daru bude odečtena od hodnoty vrácené kupní ceny.

6.   Vrácené zboží zaslat:

1.     Zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození.

2.     Žádné známky užívání způsobené léčbou nad rámec zákona 102/2014 Sb.z..

3.     Kompletní (se všemi dary, viz bod. č. 5.).

4.     Spolu s dokladem o koupi.

5.     Neposílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nebude převzato.

6.     V případě osobního dodání zboží je nutné se dohodnout na datu dodání.

7.     Při zasílání zboží prodávající nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy - je povinností zákazníka zabalit zboží tak, aby při přepravě nebylo poškozeno.

8.     Provede-li kupující na zakoupeném produktu jakoukoli změnu, není obchodník povinen změněné zboží převzít, a kupující tak ztrácí právo na výměnu.

7.     Povinnosti obchodníka v případě odstoupení od smlouvy

1.     Obchodník vrátí spotřebiteli všechny provedené platby, včetně nákladů na                 dodání bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Obchodník uhradí platby a náklady stejným platebním prostředkem použitým spotřebitelem v původní transakci, pokud se se spotřebitelem výslovně nedohodl jinak a pokud spotřebitel v souvislosti s takovou úhradou nenese žádné poplatky.

2.     Obchodník není povinen uhradit dodatečné náklady, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější typ standardní dodávky, kterou obchodník nabízí.

3.     Pokud obchodník v případě kupní smlouvy nenavrhl vyzvednutí zboží sám, může počkat na vrácení peněz, dokud zboží neobdrží zpět, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8. Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

1.     Nenavrhl-li obchodník k vyzvednutí zboží sám, zašle spotřebitel zboží zpět nebo předá obchodníkovi nebo osobě, které je obchodník oprávněn zboží převzít, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obchodníkovi oznámil své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Lhůta je splněna, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.

2.     Spotřebitel nese pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží, s výjimkou případů, kdy obchodník souhlasil, že je ponese sám, nebo pokud obchodník nesplnil povinnost informovat spotřebitele, že tyto náklady nese spotřebitel. 

3.     Pokud bylo v případě smluv mimo prostory zboží dodáno do domu spotřebitele v době uzavření smlouvy, je obchodník povinen si zboží vyzvednout na vlastní náklady, pokud z důvodu své povahy nemůže být normálně vráceno poštou.

4.     4.Spotřebitel odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace se zbožím jiným způsobem, než je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel v žádném případě neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud obchodník neposkytl informace o právu na odstoupení od smlouvy.

VI. reklamace a záruky

1.     Na zboží zakoupené kupujícím u prodávajícího formou elektronického obchodování na internetových stránkách Prodávajícího se vztahuje záruční doba 24 měsíců v souladu s platnými právními předpisy (výlučně 620 odst . 1 zákona č. 40/1964 Sb.) Je-li záruka poskytnutá výrobcem delší než zákonná záruka, platí delší záruční doba.

2.     Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

3.     Prodávajícím je požadováno pro registraci stížnosti z hlediska 18 UST. (10) Zákona 250/2017 Sb.z. a prodávající může reklamovat během prvních 12 měsíců od nákupu odmítnout pouze na základě znaleckého posudku! (18 UST. 6 téhož zákona).

1.     Reklamoval-li kupující zboží během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci vyřídit zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek nese veškeré náklady prodávající. Posudek znamená stanovisko odborníka nebo stanovisko vydané oprávněným, oznámeným nebo akreditovaným subjektem nebo stanovisko osoby pověřené výrobcem k provádění záručních oprav (autorizovaný servis).

2.     Pokud kupující reklamuje produkt po 12 měsících vzhledem k tomu, že kupní smlouva byla uzavřena a prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci vyřídila, povinna v dokumentu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zboží zaslat k odbornému posouzení. Prokáže-li kupující odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží odborným posouzením, může reklamaci uplatnit znovu; při provádění odborného posouzení zboží záruční doba neuplynula. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne reklamace opět veškeré náklady vzniklé při odborném posouzení zboží, jakož i veškeré přiměřeně vzniklé náklady s tím spojené.

4.     Posouzení vad zboží je v souladu s platnými právními předpisy, normami a ustanoveními, které nejsou v rozporu s platným právním řádem na území Slovenské republiky. V případě odstranitelné vady má kupující právo ji bezplatně, včas a řádně odstranit. Prodávající rozhoduje o způsobu odstranění vady a je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Kupující může namísto odstranění vady (opravy) požadovat výměnu vadné věci za bezchybnou. Totéž platí pro část věci, pokud prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na cenu zboží nebo závažnost vady. V případě neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci k danému účelu, má kupující právo věc buď vyměnit, nebo od smlouvy odstoupit (vrácení peněz). V případě, že věc má současně alespoň tři různé odstranitelné vady, z nichž každá brání řádnému použití, má kupující právo rozhodnout, zda uplatní právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Má stejné právo, pokud se stejná vada, opakovaná alespoň dvakrát, vyskytne potřetí v záruční době.

5.     Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným a neopatrným používáním výrobku nebo přirozeným opotřebením výrobku.

6.     Prodávající neodpovídá za vady zboží:

1.     neuplatní-li kupující své právo ohledně odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží až do konce záruční doby na zboží,

2.     je-li vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

3.     pokud vada zboží vznikla v důsledku používání zboží v podmínkách, které neodpovídají jeho intenzitě, vlhkosti, chemickým a mechanickým vlivům na přírodní prostředí zboží,

4.     pokud je vada zboží způsobena nesprávnou manipulací, provozem nebo zanedbáním péče o zboží,

5.     pokud je vada zboží způsobena poškozením zboží nadměrným nakládáním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,

6.     je-li vada zboží způsobena poškozením zboží nevyhnutelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

7.     pokud vada zboží vznikla v důsledku poškození zboží náhodným zničením a náhodným poškozením,

8.     pokud byla vada zboží způsobena nesprávným zásahem, poškození vodou.

7.     Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží a zkontrolovat dodané množství zboží, sortiment, případně zjevné vady zboží. Kupující je povinen neprodleně po převzetí oznámit prodávajícímu jakoukoli neúplnost dodání nebo výměny sortimentu. V opačném případě je dodávka považována za úplnou a bez vad. V případě zjevného poškození zboží při přepravě je kupující povinen s dopravcem vyhotovit písemný záznam o povaze škody, resp. nepřijímejte poškozené zboží. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou pro jakékoli reklamační řízení.

8.     Prodávající je povinen vystavit kupujícímu písemný doklad o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace osobně, a to prostřednictvím poskytovatele poštovní, kurýrní či doručovací služby. Prodávající bude kupujícího informovat o výsledku reklamace ihned po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň to bude se zbožím, resp. e-mailem obdržel doklad o vyřízení reklamace.

9.     Prodávající může být o reklamaci informován e-mailem na adrese: info@abc-autodiely.sk, telefonicky na 0940 655 455 nebo poštou bez dobírky na adresu:

ADL, P. r. o.

Povstání českého lidu 3

Košice 040 22

Slovensko

 

10.  Při odesílání poškozeného zboží musí zásilka splňovat následující podmínky:

1.     Zboží je nutné důkladně zabalit. Při odeslání zboží prodávající nenese odpovědnost za ztrátu zboží na cestě k němu - je povinností kupujícího zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě během přepravy.

2.     Zásilku zasílejte doporučenou poštou, nikoli na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku jej kupující nepřevezme.

3.     Prodávající doporučuje přiložit fakturu a důvody reklamace. Tím kupující urychluje celkový reklamační proces.

11.  Prodávající po obdržení reklamace e-mailem informuje kupujícího o převzetí zásilky.

12.  Reklamační řád u zboží, které může být prodávajícímu dodáno, začíná běžet dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny následující podmínky:

1.     doručení reklamace prodávajícímu (poštou nebo poštou)

2.     dodání reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

13.  Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a reklamační řízení ukončit jedním z následujících způsobů:

1.     předání opraveného zboží,

2.     výměna zboží,

3.     vrácení kupní ceny zboží,

4.     zaplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

5.     písemná výzva k přijetí stanoveného plnění prodávajícím,

6.     odůvodněné zamítnutí reklamace zboží (nebude-li reklamace vyřízena kladně, bude zboží odesláno zpět kupujícímu spolu s důvodem, proč byla reklamace zamítnuta) .

14.  Při reklamaci poškozeného zboží postupuje prodávající následovně:

1.     Při vymáhání opravitelné chyby: zboží bude opraveno nebo vyměněno za zboží stejného typu.

2.     Při uplatnění nenapravitelné chyby: zboží vymění prodávající za zboží jiného druhu za stejnou nebo obdobnou cenu.

3.     Při uplatnění nenapravitelné chyby, pokud kupující neví, jak si vybrat jiné zboží, vrátí peníze.

15.  Při reklamaci poškozeného zboží poštovné za opětovné zaslání reklamovaného zboží samozřejmě kupující již neplatí.

16.  Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne fyzického převzetí reklamovaného zboží, tj. Reklamace vyřizuje prodávající v pořadí, v jakém byly reklamace doručeny, a to v nejkratším možném čase ke spokojenosti zákazníka.

17.  Pokud je hodnota poškozeného zboží až do výše zaplaceného poštovného (t. j. méně než 2,50), stačí poslat e-mailem fotografii poškozeného produktu, přičemž je nutné vyfotit produkt tak, aby poškození bylo zřejmé a znatelné. Pošlete fotografii na naši e-mailovou adresu: info@abc-autodiely.sk spolu s číslo objednávkydůvody stížnosti.

18.  V souladu se zákonem č. 391/2015 W. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů platným od 1.2.2016 má spotřebitel právo obrátit se na systém alternativního řešení sporů (dále jen ADR). Více informací o ADR naleznete na webových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s stejně jako seznam subjektů řešení ADR http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

VII. výměna zboží

1.     Kupující má právo na výměnu zboží za zboží jiného druhu, barvy nebo velikosti do 14 dnů ode dne převzetí zboží

2.     Kupující má právo na výměnu zboží ze zlata do 30 dnů od převzetí zboží (nabízíme více dnů než 14 kalendářních dnů stanovených zákonem)

3.     Vrácené zboží k výměně musí splňovat podmínky našeho OP V. odstavec 5. bod A-g

4.     O výměně zboží je možné informovat Prodávajícího dle našeho OP VI. odstavce 7.bod.

5.     Při výměně zboží je kupující povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží. (Kupující nese náklady na dopravu a riziko poškození zboží při přepravě zboží zpět Prodávajícímu.)

6.     Pokud dojde k výměně zboží, začíná nová záruční doba.

VIII. Ochrana osobních údajů

1.     Kupující je povinen při nákupu zboží a registraci uživatelského účtu uvádět pouze pravdivé, aktuální a přesné údaje. Registrovaný zákazník je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o změně těchto údajů.

2.     Strany se dohodly, že kupující, je-li fyzickou osobou, je povinen sdělit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy.

3.     Strany se dohodly, že kupující, je-li právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v pořadí své obchodní jméno, sídlo, včetně PSČ, IČO, telefonního čísla a e-mailové adresy.

4.     Osobní údaje kupujícího poskytnuté při registraci uživatelského účtu u obchodu jsou chráněny zákonem č. 122/2013 z. z., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zpracovávány prodávajícím výhradně pro realizaci objednávek a pro marketingové účely.

5.     Kupující může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje a zrušit svou registraci po přihlášení na webové stránky elektronického obchodování v sekci Můj obchod vaše adresy nebo Vaše osobní údaje.

6.     Pro poskytování služeb eshopu potřebuje prodávající znát určité osobní údaje kupujícího. Prodávající respektuje soukromí kupujícího,a proto se snaží minimalizovat množství těchto údajů na nejnutnější. Všechna data jsou chráněna před zneužitím. Práce prodávajícího s osobními údaji se plně řídí zákonnými normami a zákonem o ochraně osobních údajů.

7.     Veškeré údaje o nákupech, reklamacích a jiné činnosti kupujícího v e-shopu prodávajícího jsou důvěrné a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako při práci s osobními údaji. Veškeré údaje získané prodávajícím chrání před zneužitím, neposkytují je žádné třetí straně s výjimkou společností poskytujících zasílatelské služby a platební transakce, které obdrží pouze nezbytné minimum informací nezbytných pro hladké provedení konkrétní objednávky. Veškeré údaje jsou využívány pouze pro kvalitní poskytování služeb prodávajícího.

8.     Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas v souladu s ustanoveními nařízení. 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracovával a uchovával své osobní údaje, zejména ty výše uvedené a / nebo které jsou nezbytné pro činnost prodávajícího související se zasíláním informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a aby je zpracovával ve všech svých informačních systémech souvisejících se zasíláním informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží.

9.     Kupující uděluje prodávajícímu souhlas dle předchozího odstavce těchto reklamací a obchodních podmínek na dobu určitou, dokud nebude splněn účel zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí okamžitou likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující kdykoli písemně odvolat. Souhlas zaniká do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

10.  Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, bude osobní údaje shromažďovat vždy Samostatně na základě souhlasu kupujícího a zároveň zajistí, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány a používány výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny, a nebude je spojovat s osobními údaji, které byly získány za účelem plnění kupní smlouvy.

11.  Při vytváření uživatelského účtu kupující souhlasí s tím, že jeho jméno a e-mail bude prodávajícím využíván pro zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu může kupující najít návod, jak prodávajícímu jednoduše zakázat zasílání těchto reklamních e-mailů a newsletterů.

12.  Kupující má právo zaslat prodávajícímu kdykoli písemně: změny nebo doplnění osobních údajů, jakož i žádost o zničení osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

13.  Užíváním internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí s výše uvedenými pravidly a se shromažďováním a používáním osobních údajů.

 IX. věrnostní body

1.     Na webových stránkách prodávajícího má zákazník stále možnost vidět, kolik bodů může získat zakoupením daného produktu a jaká je hodnota jeho slevového kupónu. Aby zákazník mohl uplatnit slevové kupony z vytvořených objednávek, musí být zaregistrován na webových stránkách prodávajícího.

2.     Při objednávání několika produktů se všechny body sčítají zákazníkovi. Zákazník může akumulované body změnit na slevový kupón přímo ve svém účtu kliknutím na políčko"věrnostní body". Zde je možné potvrdit změnu bodů na slevový kupón.

3.     Systém automaticky vygeneruje kód, který musí zákazník zadat při další objednávce.
Podle počtu bodů bude zákazníkovi odečtena odpovídající částka z celkové částky objednávky.
Kupony lze uplatnit po 14 dnech od přijetí poslední zásilky.

4.     V případě, že od poslední objednávky uplynulo více než 14 dní a zákazník chce kupón okamžitě uplatnit, přidá prodávající tento kód přímo k objednávce na žádost zákazníka.

5.     Slevy nelze kombinovat a nelze je vyměnit za finanční hodnotu.

X. Závěrečná ustanovení

1.     Smlouva o koupi zboží se řídí právem Slovenské republiky. Práva a povinnosti stran, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

2.     Smlouvu lze uzavřít pouze ve slovenském jazyce.

3.     Prodávající si vyhrazuje právo na změny obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinností příslušných změn. Změny obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.